Genstande fra:
Offerfund
Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.)
1. Lur, 2 stk. Bronze
Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.)
Mus.nr. 4711
Er udstillet på Nationalmuseet