Genstande fra:
Offerfund
Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.)
1. "Edsring". Guld
Yngre bronzealder, periode VI (ca. 700-500 f.Kr.)
Mus.nr. DNF55/93
Er udstillet på Nationalmuseet