Guld


I slutningen af bondestenalderen (dolktid) kom det første guld til Danmark, hvor det i begyndelsen blev anvendt til enkle smykker. Det guld, der kendes fra sten- og bronzealderen, er ikke udvundet ved guldminedrift, men derimod udvasket af de europæiske floder, bl.a. Donau, hvor det dengang forekom i betydelige mængder. I bronzealderen blev guldet fortrinsvis brugt til forskellige ringsmykker, til tynde belægninger på bl.a. sværdenes håndgreb samt til guldtrådsbevikling. Guldskålene fra yngre bronzealder er derimod næppe fremstillet her.