Boplads


Næsten overalt i Danmark er der fundet spor af oldtidsbebyggelse, enten i form af løsfundne genstande på jordoverfladen (flintaffald, lerkarskår, stumper af lerklining m.v.) eller i form af anlæg, f.eks. hustomter, ildsteder eller affaldsgruber. I forbindelse med udgravninger af gravhøje kan man sommetider konstatere spor af en ældre bebyggelse på stedet. Typisk vil det være nedgravninger til hustømmer ("stolpehuller") eller gruber, fyldt op med bopladsaffald, der tegner sig som mørkere pletter i undergrunden.