Fingerring


Den ældre bronzealders fingerringe kan være af både bronze og guld. Som regel består de af en spiraloprullet tråd, men de kan også været dannet af et stykke båndformet metal. Fingerringe findes i såvel mands- som kvindegrave; guldringene fortrinsvis i mandsgrave. I brandgrave og offerfund fra yngre bronzealder er der også fundet små ringe, der sikkert har været båret som fingerringe. De fleste er af spiraloprullet bronzetråd, men guldringe forekommer også.