Offerfund
Sogn: Boeslunde
Herred: Slagelse
Amt: Sorø
Kommune: Skælskør kommune

Sted: Langesø/Boslunde


Sognebeskrivelsesnummer: 32
Lokalitet

1838: Fund gjort i forbindelse med landbrug, skovbrug e.l.:
Under oprensningen af et vandingssted på Boeslunde Mark fandtes i 1838 resterne af to temmelig fragmenterede bronzelurer. Formentlig var de blevet ødelagt af vognkørsel, da vandningsstedet ca. 15 år tidligere var blevet renset op. Lurerne er henholdsvis højre- og venstresvungne, men ser i øvrigt ud til at være ens. Prydpladen, som kun er nogenlunde bevaret på den ene af lurerne, er dekoreret med otte bukler og et mønster af koncentriske cirkler. På røret af begge lurer har der siddet syv øskener med rasleblik. Lurfragmenterne blev indsendt til Oldsagskommissionen af pastor Quistgaard i Boeslunde, der selv havde besigtiget fundstedet og konstateret, at det tidligere havde været en tørvemose. Han havde håbet at finde nogle af manglende dele til lurerne, men fandt kun nogle få stykker.

1892: Herredsrejse
I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte C. Blinkenberg i 1892 Boeslunde sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.32) således:

"Tørvemosen "Langesø"; herfra Bronzealdersfundet Nr. 4711 (se Lærer Rasmussens Skrivelse af 28/8 1842)."

Lokaliteten blev 1979 besigtiget af H. Nielsen, Nationalmuseet:
Det rigtige fundsted lokaliseret ca. 500 m længere mod NV end tidligere antaget.

Fakta om lokaliteten:
Offerfund. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.)
Se genstande fra dette anlæg