Offerfund
Sogn: Ørslev
Herred: Vends
Amt: Odense
Kommune: Ejby kommune

Sted: Tellerup


Sognebeskrivelsesnummer: 39

Præsteindberetning til Oldsagskommissionen 1808:
"Paa Wedellsborg giemtes for faae Aar siden og formodentligen findes der endnu to lange Horn af Messing, som ere fundne i en Tørvemose paa Tellerup Mark i Ørslev Sogn og formodentligen have været musikalske Instrumenter."

1810: Fund foræret til Nationalmuseet:
I 1810 overdrog grev Wedell Oldsagskommissonen den ene af de to bronzelurer ("krigshorn"), mens den anden forblev på herregården Wedellsborg. Lurerne udgør til sammen et særdeles velbevaret par. Prydpladerne er dekoreret med otte bukler, der er støbt for sig og fastgjort på bagsiden med bronzestifter.

1915: Herredsrejse
I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte K. Friis Johansen i 1915 Ørslev sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.39) således:

"Der kan næppe være Tvivl om, at disse to [i præsteindberetningen fra 1808 nævnte] Horn er det Par Lurer, af hvilke den ene endnu opbevares paa Wedellsborg, medens den anden er i Nationalmuseet, Mus.Nr. 378. Utvivlsomt maa denne Fundoplysning fra Præsten i Nabosognet til Wedellsborg foretrækkes for den i Museets Fundprotokol, med en senere Haand tilføjede, ifølge hvilken Lurerne skulde være fundet i Husby Tørvemose."

Fakta om lokaliteten:
Offerfund. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.)
Se genstande fra dette anlæg