Gravfund
Sogn: Nors
Herred: Hillerslev
Amt: Thisted
Kommune: Thisted kommune

Navn: Sortehøi
Sted: Øster Skaarup


Sognebeskrivelsesnummer: 38

1875: Herredsrejse
I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte C. Engelhardt i 1875 Nors sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.38) således:

"Sortehøi, 54 Fod Tv. ca 5' h. Overpløiet."

Udgravning, foretaget 1897 af Nationalmuseet ved A.P. Madsen:
På bunden frilagdes i højens midte en stenkiste, der var sat af 4 sten i hver langside og en for hver ende. Graven var dækket med 4 sten. På kistens bund lå spredt en del brændte ben og ovenpå disse et bronzesværd med grebtunge. Klingen var omgivet af en skede af træ og læder. Tæt ved spidsen, der vendte mod øst, lå en dupsko af bronze. I sydøstenden af graven stod et lerkar.


Kisten set ovenfra, før dækstenene fjernes.


Stenkisten efter åbning: bronzesværdet, hvis skede forneden har været afsluttet af en dupsko, lå oven på de brændte knogler. I hjørnet et lerkar, der formentlig har indeholdt en drik.


Stenkisten 'skåret' igennem på langs med angivelse af oldsagernes placering.

1912: Herredsrejse
I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte K. Friis Johansen i 1912 Nors sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.38) således:

"Høj - "Sortehøj", overpløjet. Endnu meget anselig. Derfra Mus. Nr. B 6602-05."

Fakta om lokaliteten:
Gravhøj (rundhøj). Yngre stenalder eller bronzealder
Diameter: 16,95 m; højde: 1,57 m (opmålt i 1875)
Diameter: 16,32 m; højde: 1,41 m (opmålt i 1897)
Noteret som overpløjet i 1875.

Indeholdende:
Stenkiste. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)
Længde: 1,68 m; bredde: 0,4 m; højde: 0,3 m (opmålt i 1897)
Se genstande fra dette anlæg

Brandgrav. Ældre bronzealder, periode III (ca. 1300-1100 f.Kr.)