Gravfund
Sogn: Vamdrup
Herred: Andst
Amt: Ribe
Kommune: Vamdrup kommune

Navn: Guldhøj
Sted: Vester Vamdrup


Sognebeskrivelsesnummer: 5

Udgravning, foretaget 1891 af Nationalmuseet ved V. Boye og H. Petersen:
"Guldhøj" havde oprindelig haft en diameter på mindst 31,4 m og en højde på mindst 4,26 m, men var i tidens løb blevet overpløjet og afgravet. I toppen af højen fremkom mindst to urnegrave fra ældre jernalder og et skelet af uvis alder. På højbunden fandtes tre egekister. Den ene af gravene, grav A, var en dobbeltkiste, bestående af en 3,5 m lang yderkiste og en 2,7 m lang inderkiste. I kisten lå rester af et ubrændt lig på en dyrehud. Den døde var iklædt en kofte holdt sammen af et vævet bælte, en hue samt lædersko. Hans kappe var lagt over ham, og han yderligere fået en hue og en sko af uldstof med sig. Tekstilerne i graven var dog ikke så godt bevaret. Desuden fandtes en bøjlenål og en fingerring af bronze, en pålstav med skaft af asketræ, en bronzedolk i træskede, nogle hasselpinde, en klapstol af asketræ, to træskåle med indslåede tinstifter, en spånæske og en ske af horn. Den anden grav, grav B, var en barnekiste, som var 1,3 m lang og med et firkantet udhugget hul i begge ender, hvorigennem der var nedrammet en hasselstok. Kisten indeholdt et ubrændt barnelig, som havde været iført uldent tøj og været indsvøbt i et gedeskind. Ved det døde barn lå en pilestage og tre skovæbler. Den tredje grav, grav C, var en 2,7 m lang egekiste lukket i enderne af nedrammede egestokke. Kisten viste sig at være fuldstændig plyndret, men der var dog spor efter et ubrændt lig, skind og uldtøj. I kisten lå kun en dobbeltknap af træ. De tre egekistegrave har muligvis udgjort en familie.

Kommentar i forb. m. EDB-registrering:
Højen så ud til at bestå af to bygningsfaser, men disse kunne ikke med sikkerhed adskilles.


Egekisten (grav A), der bl.a. indeholdt en klapstol, før åbningen. På billedet ses yderkisten, der ikke var afbarket. Udgravningen af Guldhøj var den første undersøgelse af egekistegrave, der blev dokumenteret vha. fotografiet.


Egekisten (A) efter åbningen. Fotografiet er taget ned imod kistens fodende, hvor klapstolen og træskålene ses.


Egekisten (A), fotograferet mod den ende, hvor hovedet af det nu stærkt opløste lig havde ligget. Til højre i kisten ses den skæftede bronzepålstav.


Egekisten (A), efter at den er tømt for sit indhold.


Egekisten (grav C), som var plyndret, formentlig allerede i oldtiden.


Guldhøj set ovenfra. Formentlig var højen bygget ad to omgange (fase I og II). I Kiste A fandtes bl.a. den fornemme klapstol, mens Kiste C var plyndret og barnekisten B kun indeholdt nogle få genstande.


Tværsnit igennem Guldhøj med de tre egekister A-C på bunden. Det var pga. de omgivende jernlag, som er angivet på tegningen, at kisterne var så velbevarede.

1898: Herredsrejse
I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte C. Fredstrup i 1898 Vamdrup sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.5) således:

""Guldhöj". Herfra Bronzealdersfundet Mus. Nr. B. 5065-87 og Jærnaldersfundet Mus. Nr. C. 6699-6700."

1954: Fredningsrejse
Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1954 var C.L. Vebæk i Vamdrup sogn, hvor bl.a. rundhøjen sb. 5 blev beskrevet:

"Overpløjet."

Naturvidenskabelig eller anden analyse af fundet, foretaget af H. Tauber, Nationalmuseet i 1975:
Egekisterne blev C 14-dateret i forbindelse med en dendrokronologisk undersøgelse, foretaget af Schmidt og Schwabedissen.

Kommentar i forb. m. EDB-registrering:
Da det ikke er klart, hvilke af egekisterne dateringerne hører til, er de alle anført under gravhøjen.

Foto: J. Jensen, Nationalmuseet, 1988
Naturvidenskabelig eller anden analyse af fundet, foretaget af K. Christensen, Nationalmuseet i 1990:
De præcise årstal ifølge de dendrokronologiske prøver er 1401 f.Kr, men fældningsåret er sandsynligvis 1381 f.Kr.

Fakta om lokaliteten:
Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder (ca. 1700-1100 f.Kr.)
Diameter: 31,4 m; højde: 4,26 m (opmålt i 1891)
Noteret som overpløjet i 1891. Anlægget er kulstof 14-dateret til 3130 f.Kr. (+/- 80 år).

Indeholdende:
Jordfæstegrav (i stammekiste). Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (grav A)
Se genstande fra dette anlæg

Jordfæstegrav (barnegrav i stammekiste). Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (grav B)
Anlægget er årringsdateret til 1401 f.Kr.

Jordfæstegrav (i stammekiste). Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (grav C)
Anlægget er årringsdateret til 1401 f.Kr.

Formentlig Jordfæstegrav. Udateret

2 brandgrave. Ældre jernalder (ca. 500 f.Kr.-400 e.Kr.)