Gravfund
Sogn: Vamdrup
Herred: Andst
Amt: Ribe
Kommune: Vamdrup kommune

Navn: Store Kongehøj
Sted: Vester Vamdrup


Sognebeskrivelsesnummer: 24
Fredet i 1954
Lokalitet

Udgravning, foretaget 1861 af Nationalmuseet ved F.A.C. Thomsen:
På kong Frederik den Syvendes befaling udgravede proprietær F.A.C. Thomsen "Store Kongehøj" i Vamdrup. I højtoppen stod flere urner med brændte ben, to af dem fra bronzealderen. Lidt dybere lå et menneskeskelet, men det vides ikke, hvor det præcis blev fundet. På højens bund stod fire egekister, A-D. Grav A lå i retning NV-SØ og bestod af en dobbelt egekiste, anbragt på tre egeplanker. For enderne var der nedrammede egepæle. I kisten var der svage spor af et ubrændt lig og af den dødes klædedragt, der bl.a. omfattede en hue, som var syet omkring en tynd træring. Liget havde været dækket af et tæppe, holdt sammen af en trænål. I kisten lå et bronzesværd i skede, en bæltekrog af bronze og to træskåle, hvoraf den ene var dekoreret med indslåede tinstifter. Grav B, der givetvis var en barnegrav, lå i retning NØ-SV og bestod ligeledes af en dobbelt egekiste, omgivet af håndstore sten og anbragt på tre egeplanker. I kisten lå et opløst ubrændt lig, nogle rester af uldtøj samt en barkæske. Sydvest for denne kiste fandtes en mærkelig stensætning bestående af en række større og mindre sten. Derfra udgik en halvkreds af sten mod syd og fra denne endnu en halvkreds, således at de til sammen dannede en slags ottetalsfigur. Der var ingen fund i stensætningen, som sikkert har været anvendt i forbindelse med begravelsesritualer. Grav C lå nordøst for grav A, i retning NV-SØ og var omgivet af sten. Egekisten indeholdt et ubrændt lig samt en bronzedolk med tilhørende træskede. Den sidste egekistegrav, grav D, lå i retning NV-SØ og var omgivet af en rektangulær stenramme. I kisten var der spor af et ubrændt lig, af klædedragten og af det dyreskind, den døde havde været indsvøbt i. Af gravgaver fandtes en bronzedolk med træskede og dupsko af bronze. Tæt ved kisten lå en stor dyreknogle, som dog muligvis var af nyere dato.


Plan over Store Kongehøj og de fire egekistegrave. Kiste nr. 3 (Grav A) var den bedst bevarede og mest veludstyrede. Stenanlægget nederst (5) har sandsynligvis været benyttet ved ritualer i forb. m. begravelsen.


Egekiste nr. 3 (Grav A), dækket af den rå yderkiste. Tegning J. Kornerup.


Låget er løftet af kiste nr. 3 (Grav A), og træskålene, sværdet i den udskårne træskede og resterne af klædedragten ses. Tegning J. Kornerup.


Egekiste nr. 4 (Grav B), før den ydre kiste fjernes. Tegning J. Kornerup.


Yderkisten er fjernet, og låget er løftet af egekiste nr. 4 (Grav B). Tøjet, som dækkede liget, var meget opløst. Tegning J. Kornerup.

1898: Herredsrejse
I forbindelse med den store landsdækkende herredsberejsning besøgte C. Fredstrup i 1898 Vamdrup sogn og beskrev lokaliteten (sb.nr.24) således:

""Store Kongehøj". Herfra Bronzealdersfundene Mus. Nr. 25710-11 og 25712-24."

1954: Fredningsrejse
Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1954 var C.L. Vebæk i Vamdrup sogn, hvor bl.a. rundhøjen sb. 24 blev fredet med følgende beskrivelse:

"Meget anselig høj, "Store Kongehøj", 40-45 m i nord-syd, 30-35 m i øst-vest, 1.3-2.0 m høj, enkelte steder op til ca. 3 m. Omtrent af firkantet form, men med en spids mod sydøst. Ret stejle sider. Det indre noget ujævnt, højest mod vest, planeret på den østre halvdel. Bevokset med grantræer, lærketræer, buske, græs og lyng, i ager. 2 telefonmaster på højen, med tråde i nord-syd."

Foto: J. Jensen, Nationalmuseet, 1988
Fakta om lokaliteten:
Gravhøj (rundhøj). Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.)
Diameter: 45 m; højde: 3 m (opmålt i 1954)

Indeholdende:
Jordfæstegrav (i stammekiste). Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (grav A)
Se genstande fra dette anlæg

Jordfæstegrav (barnegrav i stammekiste). Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (grav B)
Se genstande fra dette anlæg

Jordfæstegrav (i stammekiste). Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (grav C)
Se genstande fra dette anlæg

Jordfæstegrav (i stammekiste). Ældre bronzealder, periode II (ca. 1500-1300 f.Kr.) (grav D)
Se genstande fra dette anlæg

2 brandgrave. Bronzealder (ca. 1700-500 f.Kr.)

Min. 1 brandgrav. Yngre bronzealder eller ældre jernalder

Desuden registreret:
Kultanlæg. Bronzealder (ca. 1700-500 f.Kr.)