Offerfund
Sogn: Tryggelev
Herred: Langelands Sønder
Amt: Svendborg
Kommune: Sydlangelands kommune

Sted: Rørlykke Mose/Tryggelev


Sognebeskrivelsesnummer: 26

1884: Fund gjort ved tørvegravning:
Ca. 2-2,5 m nede i tørvemosen fandtes et sort lerkar fra yngre romersk/germansk jernalder. Karret indsendtes af gårdejer Bendixen i Humble.

1886: Fund gjort ved tørvegravning:
Ved tørvegravning i Rørlykke Mose fandt husmand Ole Rasmussen to temmelig fragmenterede bronzelurer. Begge lurer er højresvungne og med en forholdsvis lille prydplade omkring lydåbningen. Lurernes rør er dekoreret med riflede bånd, og på dem begge sidder to øskner, hvori der formentlig har været fastgjort en kæde. Mundstykket mangler på begge instrumenter. Lurerne indsendtes til Museet igennem herredsfuldmægtig Valdemar Jensen, og i dusør udbetaltes 150 kr. Senere dukkede der yderligere nogle få brudstykker af lurerne op i tørven.

1944: Fredningsrejse
Efter vedtagelsen af fredningsloven i 1937 rejste Nationalmuseets folk på ny rundt i hele Danmark. I 1944 var J. Winther i Tryggelev sogn, hvor bl.a. depotet sb. 26 blev beskrevet:

"Ved at ketske Tørv fandtes i 1886 ved den nordlige Side 2 Bronzelurer af Gaardmand Mads Bruun (Langelands Avis 3/6, 8/6, 1/7. 1886. og Aarb. 1886. Side 234) Senere er der ved Nordsiden fundet Bronzealders Lerkarskaar, Knogler og Menneskekranium. Langelands Museum."

Fakta om lokaliteten:
Offerfund. Yngre bronzealder, periode IV (ca. 1100-900 f.Kr.)
Se genstande fra dette anlæg

Min. 1 enkeltfund. Bronzealder (ca. 1700-500 f.Kr.)

Offerfund. Romersk eller germansk jernalder

Menneskeskelet. Oldtid