Offerfund
Sogn: Magleby
Herred: Mønbo
Amt: Præstø
Kommune: Møn kommune

Sted: Budsene


Sognebeskrivelsesnummer: 222
Lokalitet

1903: Fund gjort ved grøftegravning e.l.:
Under oprensning af en skelgrøft på sin mark i Budsene stødte gårdejer Jørgen Petersen i sommeren 1903 på en udhulet træstamme, der indeholdt dels nogle smukke bronzesmykker, dels et større antal dyreknogler. Gårdejeren tog selv bronzerne op; det drejede sig om to hængekar, hvoraf det ene havde fungeret som låg over det andet, en bæltetutulus og tre spiralarmringe, som havde ligget i hængekarret. Han ville gerne have fundet vurderet af en sagkyndig, men havde ellers ikke tænkt sig at afhænde det.

Lokaliteten blev 1903 besigtiget af T. Thomsen og S. Müller, Nationalmuseet:
Nationalmuseet fik umiddelbart efter meddelelse om fundet fra en gårdejer i Mandemark, og et par uger efter rejste museets direktør, Sophus Müller, og museumsinspektør Th. Thomsen til Møn for at undersøge fundstedet. Den udhulede træstamme, der var bevaret i en højde af 55 cm, var gravet ned i et vandførende sandlag og måtte således have fungeret som brønd. Nær ved fundstedet havde der tidligere løbet en lille bæk, som var forsvundet efter anlæggelsen af skelgrøften. I samme forbindelse var en del af stammens vestlige del blevet gravet væk, men uden at man var nået ind til bronzerne. Omkring brøndens øvre del var en tæt stenpakning. De fleste af dyreknoglerne havde ligget i selve brønden, og kun nogle få stykker udenfor eller i stenpakningen. Fundet købtes af finderen for 400 kr.


Brønden set ovenfra. Den udhulede træstamme er angivet som en skraveret ring, mens de små cirkler udenom er den omgivende stenpakning.

Naturvidenskabelig eller anden analyse af fundet, foretaget af H. Winge, Zoologisk Museum i 1903:
De fleste knogler stammede fra får og okse, men også hund, hest og svin var repræsenteret i materialet.

Fakta om lokaliteten:
Brønd. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.)

Offerfund. Yngre bronzealder, periode V (ca. 900-700 f.Kr.)
Se genstande fra dette anlæg