Offerfund
Sogn: Rørby
Herred: Ars
Amt: Holbæk
Kommune: Hvidebæk kommune

Sted: Rørby


Sognebeskrivelsesnummer: 191

Udgravning, foretaget 1952 af Nationalmuseet ved M. Ørsnes:
Ved oprensning af en grøft i en mose ved Rørby fandtes et ornamenteret bronzekrumsværd, der var stukket skråt ned i tørven. Sværdet, der er fra begyndelsen af bronzealderen, var det første af sin art, der blev fundet i Danmark.

Udgravning, foretaget 1957 af Nationalmuseet ved M. Ørsnes:
Finderen af det første krumsværd fandt i 1957 endnu ét, da han var ved at grave kartofler op. Det andet sværd lå 10 m fra det første, men var formentlig flyttet fra sit oprindelige leje af markredskaber. Sværdet er ornamenteret på samme måde som det først fundne, men er i modsætning til dette også prydet med en skibsfigur. Nationalmuseets efterundersøgelse på fundstedet var uden resultat.

Fakta om lokaliteten:
Offerfund. Ældre bronzealder, periode I (ca. 1700-1500 f.Kr.)
Se genstande fra dette anlæg